• wystawy psow rasowych
    Wystawy psów rasowych

    Savoir- vivre wystaw psów rasowych

    Savior- vivre to znajomość norm towarzyskich i reguł grzeczności umożliwiająca kulturalne funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Wystawy psów rasowych także kierują się takimi zasadami. Wystawca powinien nie tylko umieć przygotować psa i pokazać go na ringu, ale także z kulturą i szacunkiem traktować innych uczestników wystawy. Zachowanie wobec innych wystawców podczas wystawy psów Aby ocena była rzetelna, każdy pies powinien mieć możliwość zaprezentowania swoich atutów na wystawie psów rasowych. Uczciwie prowadzona rywalizacja polega na tym, iż pies ma wygrać dzięki temu, iż jest najpiękniejszy (najbardziej zbliżony do standardu rasy), a nie dlatego, że przeciwnicy nie mieli możliwości dobrze zaprezentować się. Kulturalny wystawca pięknie prezentuje swojego psa i nie przeszkadza konkurencji.…